Meget dyr konkurs i nordjysk byggefirma

Holmsø-koncernens konkurs i december sidste år efterlader hundredvis af kreditorer med et samlet tab på henved en halv milliard kroner. Flere kritisable forhold er blevet afdækket.

I moderselskabet Holmsø Holding er mankoen på 200 millioner kroner, og her bliver der bare et par millioner til kreditorerne. Hos byggefirmaet Holmsø Huset A/S er gælden 335 millioner kroner, men aktiver på 62 millioner kroner stiller kreditorerne en dividende på i bedste fald ni procent. I forbindelse med sin gennemgang af konkursboet har er kurator stødt på flere kritisable forhold, herunder en afdragsordning til nogle, men ikke alle kreditorer. Eksempelvis blev Skat med 4,5 millioner til gode holdt udenfor. I den forbindelse undersøger kurator muligheden for at stille Holmsø-koncernens ledelse, rådgivere og konkursboets første kurator til ansvar.