EMNER

Meget få klager over toiletter

I sin evindelige vandring efter ting han kan klage over, er M.C. Holst, Vrå nu nået til toiletterne på Aalborg Banegård - det måtte jo komme!

17.12. harcelerer han dels over at skulle betale to kroner - og dels over toiletternes standard. M.C. Holst delagtiggør ikke læserne i dato og tidspunkt, så fremfor en opfølgning på det aktuelle forhold må jeg fortælle, hvordan vi har tilrettelagt rengøring og vedligehold af vores toiletter: To gange dagligt rengøres toiletterne af vores rengøringsentreprenør, den ene gang om natten, inden Banegården åbner. Vi er så heldige, at vores rengøringsentreprenør har stillet en fast - meget samvittighedsfuld medarbejder - til rådighed for os på denne opgave. Hver eneste time i hele åbningstiden kontrollerer vores eget personale toiletterne og foretager evt. nødvendig soignering og opfyldning. Er der fejl og mangler, de ikke kan udbedre, bestilles håndværker. Grafitti fjernes altid omgående, hvis det er muligt med et rengøringsmiddel, der er godkendt til brug uden åndedrætsværn og specialudstyr. I dette tilfælde var det ikke muligt, og det krævede derfor tilkaldt specialist. Grafitti har det i øvrigt med at komme igen - sikkert derfor, M.C. Holst opfatter det som værende månedgammelt. Hvorfor det koster to kroner, besvarer M.C. Holst sådan set selv - det er som nævnt for at undgå svineri fra uvedkommende, der ikke er kunder ved DSB. I alle vores tog er der gratis toiletter til rådighed for vores kunder. Jeg skal da også gøre opmærksom på, at siden vi indførte denne procedure for mere end 10 år siden, er der kommet meget få klager over toiletterne på Aalborg Banegård.