meget, meget småt

[ Nano kommer af græsk for dværg. [ Og det er små enheder: En nanometer (forkortet nm) er en måleenhed på en milliontedel millimeter. Et menneskehår måler 80.000 nanometer. [ Der findes mange definitioner af nanoteknologi, men en bredt accepteret definition definerer nanoteknologi som enhver teknologi, der involverer strukturer mellem 1 og 100 nm med nye og hidtil ukendte egenskaber. [ Nanoteknologi er ikke én teknologi, men en samlet betegnelse for mange vidt forskellige teknologier. [ Fælles for nanoteknologien er håbet om at kunne finde og udvikle nye egenskaber ved materialer, når de bearbejdes på så småt et niveau. [ Enkeltatomer måler omkring 0,1 nm, vira fra 20 til 400 nm og bølgelængden af synligt lys 400-700 nm. KILDE: WIKIPEDIA og NANOVIDENSBANK, AU