Meget mere effektive danskere i 2010

Produktiviteten i dansk erhvervsliv steg fra 2009 til 2010 med hele 5,8 procent, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er den højeste stigning siden 1994.

Effektive arbejdere. Produktiviteten på danske virksomheder steg fra 2009 til 2010 med hele 5,8 procent.

Effektive arbejdere. Produktiviteten på danske virksomheder steg fra 2009 til 2010 med hele 5,8 procent.

Stigningen kommer som følge af en økonomisk vækst på 2,2 procent. Det er sket, selv om antallet af arbejdstimer er faldet med 3,4 procent. Dermed er der altså kommet mere værdi ud af den enkelte arbejdstime. Danmarks Statistik konstaterer, at tallene til dels afspejler en forsinket tilpasning af forbruget af arbejdskraft til lavere økonomisk aktivitet i kølvandet på den økonomiske krise. I brancher som transport-, post- og teleområdet samt industrien som helhed steg produktiviteten med 11-12 procent. Alle brancher undtagen bygge- og anlægssektoren var i stand til at øge produktiviteten. I perioden fra 2008 til 2010 steg produktiviteten i gennemsnit med 0,2 procent i erhvervslivet. Stigningen fra 2009 til 2010 er dobbelt så stor som den gennemsnitlige årlige stigning i perioden 1967 til 2010. For hele denne periode er produktiviteten i gennemsnit steget med 2,9 procent. /ritzau/