Redningsvæsen

Meget mere end blå blink

Mine kolleger i regionsrådet, Lene Linnemann og Mogens Ove Madsen, skriver (26.5.), at det nu går for vidt.

Baggrunden er, at Vesthimmerlands Kommune har henvendt sig til mig og udtrykt bekymring for det præhospitale beredskab i regionen. I mit svar til kommunen understreger jeg, at ambulanceberedskabet og det øvrige præhospitale beredskab er en klar regional opgave, og at jeg foreslår, at kommunerne gør en indsats for at give borgerne viden om og kompetencer i forhold til den mere basale førstehjælp. Det, der var ment som en service og velment information i form af den nu så berømte førstehjælpsdukke Mini Anne, som Trygfonden har lanceret i forhold til at lære skoleelever og pårørende førstehjælp, er nu gået hen og blevet en diskussion om dukker eller ambulancer. Der er i dén grad behov for nuancering og for, at vi politikere både i tale og skrift står på mål for de beslutninger, vi kollektivt har truffet, og for de opgaver vi er ansvarlige for. Tilbage i december 2010 besluttede vi i Regionsrådet, at vi løbende vil følge op på responstiderne for ambulancerne i regionen. En beslutning, som er en direkte udløber af den opmærksomhed, der altid er på området, men også udtryk for, at vi som politikere viser rettidig omhu og ikke lader stå til. Det gælder også for Falck, som står for ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Falck, hvor begge parter løbende har et vågent øje på, hvor der eventuelt skal ske ændringer. Som et godt eksempel kan jeg nævne, at Falck har meddelt regionen, at ambulanceberedskabet i Terndrup vil blive døgnbemandet og at der vil blive etableret et døgndækket beredskab i Nibe området. Begge dele vil ske i efteråret 2011. Når det kommer til, hvor mange ambulancer vi skal have i regionen, så har vi i regionen ikke mulighed for at bestemme, hvor mange ambulancer der skal være i regionen og hvor de er placeret. Den kontrakt, vi har indgået med Falck, gør, at vi har købt et serviceniveau i form af responstider, og det er Falcks ansvar at leve op til dette serviceniveau. Vi står over for store udfordringer i den balancekunst, der hedder at sikre borgerne den størst mulige grad af tryghed, og at hjælpen er fremme så hurtigt, som det er muligt, ligegyldigt om man bor på landet eller om man bor i byen. Ligegyldig om man vil det eller ej, er de økonomiske udfordringer vi samtidig står overfor i de kommende år så store, at vi som politikere kommer til at prioritere men samtidig også tænke nyt. Vores præhospitale beredskab består af en lang række elementer. Der er tale om ambulancer, paramedicinerbiler, akutbiler, lægebil og nu også en akutlægehelikopter, som går i luften i dag, 1. juni. Derudover samarbejder vi med kommunerne om uddannelse af nødbehandlere, og vi har etableret et Akuthjælper-forsøgsprojekt i Thy og Mors. Det er et projekt, som er baseret på en frivillig, ulønnet indsats fra lokalområdets borgere. Der er tale om borgere, som er uddannet i udvidet førstehjælp og som kan bruge en hjertestarter. Det vigtigste i den sammenhæng er, at der er tale om et supplement til det beredskab vi i forvejen har på disse kanter. Der er stor tilfredshed med projektet i Thy og Mors, og det er et projekt, som virkelig har givet genlyd i hele landet. Som den eneste region i landet har vi sat en dagsorden, hvor frivillige kan være et supplement til det præhospitale beredskab. Vi er i Region Nordjylland gået foran og har vist, at det virkelig kan gøre en forskel, hvis vi politikere tør tænke ud af boksen og så at sige gå mod strømmen. Vores fokus på uddannelse af borgerne i førstehjælp er skærpet, og vi vil arbejde med udvikling af flere lignende projekter. Vi har et forbilledligt samarbejde med alle aktører på beredskabsområdet i det såkaldte Sundhedsberedskabs- og Præhospitaludvalg, hvor blandt andet kommunerne er repræsenteret. Det er det udvalg som har født ideen om akuthjælperne, og der er flere projekter i støbeskeen. Vigtige politiske drøftelser som borgernes tryghed skal ikke ske gennem medierne, hvor der af gode grunde ikke er plads til eller mulighed for at få de nødvendige detaljer og nuancer med. Vi skylder borgerne i regionen at være professionelle - ellers går det først for alvor for vidt.