Meget mere end bøger

I lederen i NORDJYSKE søndag 19.8. rejses spørgsmålet ”Skal vi bevare bibliotekerne, som vi kender dem – eller skal de ændres til fritidshuse efter tidsåndens krav om overfladiskhed?”.

I lederen formodes det for det første, at det faldende indkøb af bøger ligger til grund for et faldende udlån af bøger. For det andet antydes det, at biblioteker med elektroniske ressourcer og udlån af nutidige medier er overfladiske ”fritidshuse”. Begge ytringer fortjener en kommentar; spørgsmålet er ganske rigtigt overordnet kulturpolitisk, men ikke helt så forenklet, som det antydes i lederen. Folkebibliotekets formål er iflg. Biblioteksloven at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og andre trykte materialer, musik, multimedier, elektroniske informationsressourcer og Internet-adgang til rådighed. Formålet skal opfyldes ved at udvælge materialerne efter kvalitet, alsidighed og aktualitet. Bibliotekernes formål er det samme, som det altid har været. I folkeoplysningens navn skal de stadig stille information, viden og kultur til rådighed for borgerne ved hjælp af informationsbærende medier – som i gamle dage var ”bøgerne”. Men i dag har bogen fået konkurrence fra de nye medier, og i forlængelse heraf har borgerne meget naturligt ændret medievaner. I gamle dage var det unge menneskes eneste adgang til viden de ældre generationer, skolen eller bibliotekets bogreoler. I dag er massemedierne vores kilder til information, viden, oplevelse, kulturaktiviteter og forskellige udtryksformer. Kort sagt er alle medier - både de elektroniske og de ”gamle” - i dag helt selvfølgelige, centrale og uundgåelige i hverdagen. Sådan er det bare. Der er forskellige – også politiske - reaktionsmønstre på denne udvikling af samfundet. Nogle begræder tingenes tilstand og ønsker sig tilbage til de gode gamle dage, hvor bogen var i centrum, og hvor borgerne ikke blev påvirket af de kommercielle massemedier. En anden strategi, som f.eks. Biblioteksstyrelsen – det statslige organ på området - har valgt, er at arbejde på, at biblioteket fortsat skal udfylde sin plads som en central samfundsinstitution og videnleverandør i den digitale tidsalder. Derfor indeholder bibliotekerne ikke længere kun bøger, og derfor investeres der både tid og penge i digitale ressourcer og ”nye” medier. Med flere medier og kanaler til viden og information er der et enormt behov for at lette, systematisere og demokratisere adgangen til viden og for at støtte borgerne i at fremfinde, vurdere og anvende denne viden. Det er i dag en af bibliotekets vigtigste kerneydelser. I børnenes kultur er medierne helt centrale. Og hvis vi som voksne gerne vil tage børnene seriøst og præsentere dem for mediernes bedste kulturoplevelser og bl.a. lære dem at være kritiske medieforbrugere, så er vi nødt til at tage højde for børnenes egen kultur – også på biblioteket. Det er bl.a. dét, Aalborg Bibliotekerne gør i projektet ”Det (næsten) bogløse børnebibliotek”. Hér er der ikke fokus på mediets form, men på mediernes indhold, oplevelse og læring - og også på den skønlitterære bog. For den skønlitterære bog er stadig i stærk fokus på de danske folkebiblioteker. Fordi den er central i forhold til dét at kunne læse og i forhold til kulturel oplevelse og viden. Og netop fordi den har fået hård konkurrence fra de andre medier, arbejder bibliotekerne hårdt med at fremhæve og eksponere bogen og de litterære oplevelser. Ikke længere kun i meterlange reoler med bogrygge, men bl.a. som i Aalborg gennem læseklubber og kreativ formidling i børnebiblioteket, gennem en landsdækkende oplæsningskonkurrence for 6. klasser ”DM i oplæsning” og et læselyst-projekt i Nordjylland, hvor børnehaver og småbørnsforældre får besøg af børnebibliotekarer, gennem børnehavebiblioteker og en litteraturside for børn på nettet og over for forældrene bl.a. via læseklubber, fredagscafeer og forfatterinterviews på DK4. Når man retter blikket mod bibliotekerne, er det vigtigt at få hele mangfoldigheden med.