Sundhed

Meget opløftende grundlag

Sundhedsfremme og forebyggelse står højt på den nye dagsordenen - det er på tide.

Der er mange opløftende ting i det nye regeringsgrundlag fra S-R-SF. Det har f.eks. længe været kendt, at en af Danmarks største velfærdspolitiske udfordringer, er sundhedsfremme og forebyggelse. Her tager den nye regering helt anderledes systematisk fat, end den tidligere borgerlige regering. Den havde mange gode hensigter på sundhedsområdet, men meget få konkrete handlinger. Den nye regering vil således sætte 10-årige nationale mål for danskernes sundhedstilstand, og realisere målene, ved at prioritere forebyggelsesindsatsen nationalt og i kommunerne. Den nye regering lægger ligeledes op til at hæve afgifterne på cigaretter samt sukker, fedt og anden usund mad, ligesom regeringen vil afsætte midler til en ny strategi for at forhindre rygning blandt unge, og arbejde for konkrete mål i forebyggelsesindsatsen i kommunerne. Som ansvarlig rådmand som sundhedsområdet i Aalborg Kommune hilser jeg de nye forslag velkommen. Der er ingen tvivl om, at hvis vi for alvor skal forbedre danskernes sundhedstilstand, har vi brug for et positivt medspil fra regeringen, og det får vi med de nye ting, der er lagt op til i regeringsgrundlaget. Vi ved, at det hjælper at hæve afgifterne på f.eks. cigaretter, ligesom det ikke er nogen hemmelighed, at der er nogle kommuner, herunder Aalborg, som er gået rigtigt langt på sundhedsområdet, mens der er en række andre kommuner, som dårligt nok er kommet ud af startblokken endnu. Her vil konkrete mål i de enkelte kommuner og nationale mål på sundhedsområdet være med til at sikre, at alle borgere - uanset bopælskommune - vil opleve et løft på sundhedsfremme og forebyggelse. Aalborg Kommune har netop sendt et forslag til ny sundhedspolitik i høring. Det indeholder mange konkrete mål i forhold til rygning, fysisk aktivitet, overvægt, social ulighed i sundhed og mange andre ting, som kan virke som inspiration til mål, andre kommuner også kunne arbejde efter. Det nye regeringsgrundlag lægger også op til øget brug af telemedicin. Det er ualmindeligt fornuftigt. Aalborg Kommune har netop truffet beslutning om i samarbejde med region Nordjylland, at udbrede telemedicin for KOL patienter (rygerlunger) i stor skala, således at patienterne gennem telemedicin er i meget tæt kontakt med sygehuset og andet sundhedspersonale. Vi har i et pilotprojekt kunne konstatere, at deltagerne var ualmindeligt tilfredse med at være med, at antallet af genindlæggelser blandt deltagerne faldt med 54 procent, og at plejeomkostningerne også faldt. Telemedicin kan også udbredes til mange andre grupper med kroniske lidelser, og jeg håber at vi i samarbejde med den nye regering, også på dette område kan nå rigtigt gode resultater. Det nye regeringsgrundlag sætter m.a.o. en meget positiv og offensiv dagsorden på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. En dagsorden , vi er mange, som hilser overordentligt velkommen. Hvad der vindes på sundheden, spares i behandlingssystemet. Alle får et bedre liv. En win-win-situation.