Meget perspektiv i praktikaftaler

REBILD:- Der er ingen tvivl om, at det er det, der kommer tætteste på en rigtig arbejdsplads i forhold til andre aktiveringsprojekter, som ikke altid bringer ledige tættere på arbejdsmarkedet. Det siger arbejdsmarkedsforsker på Aalborg universitet Flemming Larsen om samarbejdsaftaler mellem kommuner og private virksomheder. I årevis er der lavet forsøg med den slags ordninger, men mange gange falder aftalerne på gulvet. - Det er virkelig kompliceret, at få det til at fungere. Indsatsen skal koordineres med rigtig mange aktøre; kommune, socialforvaltning, jobcenter, praktiserende læge, virksomhed og så videre, påpeger Flemming Larsen. Succes kræver ressourcer Derfor mener han, at især praktikpladser rettet mod de ledige, som ikke umiddelbart kan få fodfæste på arbejdsmarkedet på grund af sociale forhold, sygdom eller andet, kræver en virksomhed af en vis størrelse. - Jo større en virksomhed er, jo større mulighed har virksomhed for at tage et socialt ansvar på det her område. - Men virksomheden skal selvfølgelig hele tiden afveje fordele og ulemper, for det kræver nogle ressourcer at sætte bag indsatsen, men så kan det også lykkes, siger Flemming Larsen.