Arbejdsløshed

Meget rengøring bliver aflyst

Kommunens omstridte familieservice må aflyse 42 pct. af timerne

HJØRRING:Det kan godt være, at kommunens omstridte familieservice med rengøring til ældre og familier har været billig - 36 kr. i timen, men tilgengæld er der også tale om en meget ustabil ordning, hvor kunderne i stort omfang har måttet acceptere, at besøget fra en af kontanthjælpsmodtagerne er blevet aflyst. En opgørelse over ordningen i perioden fra uge 18 til uge 34 i år, viser, at der er blevet bestilt 317 rengøringstimer. Heraf er de 132 blevet aflyst. Det svarer til knap 42 pct. En faktor, der skal tages med i bedømmelsen af, hvorvidt kommunens rengøringsordning er konkurrenceforvridende. Der er flere grunde til de mange aflysninger: - Først og fremmest skyldes det, at vi har et stort flow. Der er mange af kontanthjælpsmodtagerne, der afbryder aktiveringen, fordi de skal starte i uddannelse eller i et ordinært job, og det må jo siges at være positivt, siger kommunens socialchef Konny Olsen. De mange aflyste timer skyldes også sygefravær. - Men det er ikke det primære. Sygefraværet er ikke større end andre steder, siger Konny Olsen. Der bliver, ifølge socialchefen, også gjort meget ud at fortæller brugerne, at der en stor risiko for, at rengøringen bliver aflyst, fordi den aktiverede skal i gang med noget andet. Ifølge kommunen kommer 60 pct videre med enten et ordinært job eller uddannelse. NORDJYSKEhar kigget nærmere på tallene. Ud af 70 ansatte i familieservice er 24 stoppet, fordi de har fået et ordinært arbejde, 16 startede i uddannelse. Det svarer i alt til knap 60 pct. Derudover er nogle overgået til anden aktivering. Nogle få er flyttet eller gået på barsel. Familieservicen er i øjeblikket stoppet, indtil Arbejdsmarkedsrådet har vurderet om ordningen er konkurrenceforvridende. - Og vi får reaktioner fra brugere, der ikke kan forstå, at der ikke kommer folk ud og gør rent, siger Konny Olsen.