Lokalpolitik

Meget stille byrådsmøde

HJØRRING:Det var et stille byrådsmøde onsdag aften. Der var 12 punkter på dagsordene, og det gav ikke anledning til ret meget diskussion blandt byrådsmedlemmerne, hvoraf Søren Chr. Jensen (S) havde meldt afbud. Der blev frigivet 750.000 kr. til et nyt trægulv i Lundergaardhallen, som er den eneste af kommunens otte haller, der endnu ikke har fået renoveret gulvet. Et forslag om at gøre vejledningsområdet til en kommunal institution og flytte 1,1 mio. kr. fra det nuværende Vejlederteam til økonomiudvalget blev vedtaget. Hidtil har der været en økonomisk "buffer" på en mio. kr., men det er ikke i overensstemmelse med kommunens normale bevillingsregler, så derfor ændres det nu, så pengene kan bevilges af økonomiudvalget, hvis der bliver brug for det. Lokalplan 164.7 for et område øst for Golfparken blev erklæret for borfaldet, da det dækker et område, hvor Hirtshals Kommune har et drikkevandsområde. Til gengæld blev lokalplan 111.34 endeligt vedtaget. Det er en område til undervisning, bolig og offentligt område ved Hjørring Private Realskole. En lokalplan for storparceller ved H. C. Andersens Vej blev også vedtaget. Der blev frigivet 170.000 kr. til nyt belysningsanlæg på Kystvejen i Lønstrup. Der blev givet anlægsbevilling på 727.500 kr. til seks bygningsfornyelsesprojekter i kommunen. Byrådsmedlemmerne godkendte videre, at næsten 18 mio. ubrugte kr. fra driften i 2004 føres over til budgettet for 2005. Ligeledes godkendte man, at 73 mio. kr. ubrugte anlægskroner flyttes fra 2004 til 2005 budgettet. Byrådsmedlemmerne enedes også fint om at skifte to af kommunens valgsteder ud. Det er Skallerup Skole og Bjergby-Mygdal Skole, der erstattes af hallerne i Skallerup og Bjergby. Hjørring Boligselskab fik godkendt sit byggeregnskab for Blåsigevej og sidste punkt på den åbne dagsorden var at godkende, at kommunen bevilger 50.000 kr. i løntilskud til Hjørring Turistforening, der ventes at nedlægge sig selv på en ekstraordinær generalforsamling 10. maj.