EMNER

Meget stille politisk møde

Kai Møller (UP) trådte ind i sammenlægningsudvalget

HJØRRING:Mødet i sammenlægningsudvalget i Ny Hjørring Kommune forløb meget, meget stille. Man kunne næsten fristes til at tro, at det var stilhed før budgetstormen for alvor blæser op. Det mest revolutionerende på mødet var det faktum, at gennemsnitsalderen i udvalget med ét slag blev et år højere. Det oplyste Kai Møller fra den upolitiske liste T, da han tog plads i en af stolene i byrådssalen. Han skal dér afløse den langt yngre Dan Andersen, som havde anmodet om at træde ud, fordi han har fået nyt krævende lederjob. Medlemmerne skulle godkende en række tekniske ting - blandt andet den endelige rammefordeling for udvalgene. Medlemmerne godkendte to projekter, som man skal søge om statsstøtte til. Det ene er oprettelsen af en Skovbørnehave på Slettingenvej. Her vil Ny Hjørring søge om udviklingskroner fra Familieministeriets pulje til forbedring af kvaliteten i dagtilbud. Medlemmerne godkendte også midler- samlet 10 mio. kr. - til byfornyelse af Hirtshals bymidte. Man har søgt Socialministeriet, som har givet løfte om at betale de 3,3 mio. kr. Medlemmerne accepterede også at Ny Hjørring Kommune næste år skal betale halvdelen af udgifterne til kystbeskyttelsen ud for Lønstrup. Der skal senere i år holdes en konference. - Jeg glæder mig meget til at man kan finde en alternativ måde at beskytte Lønstrup på. Personligt tror jeg. at Lønstrup på sigt vil ligge på en halvø, sagde Svenning Christensen, der bor lige udenfor Lønstrup. Der blev også godkendt en aftale om, at den vintertjeneste, som Nordjyllands Amt begynder på 1. oktober fortsætter vinteren ud. Blot bliver Ny Hjørring Kommune vejbestyrelse i stedet for amtet. På den måde undgår man at skulle skifte entreprenør. - Hvis ikke vi gjorde det her, ville alt blive kaos, mente Ole Ørnbøl (S). På sundhedsområdet godkendte medlemmerne en ny struktur, hvor der bliver fem decentrale afdelinger, nemlig træning og genoptræning, hjælpemiddeldepot, Motellet, Forsamlingsbygningen, sund by. Endelig godkendte udvalget forretningsudvalgets indstilling om at opløse Miljøcentret og fordele medarbejderne til de enkelte kommuner samt udlicitere prøvetagningen.