Lokalpolitik

Meget taler imod valg nu

For hver dag buldrer valgtrommerne stadig højere, og set i lyset af den flid, som ikke bare en lang række af VK-regeringens repræsentanter, men såmænd også den socialdemokratiske partiformand, Mogens Lykketoft, lægger for dagen for at markere sig i medierne, mangler politikerne strengt taget kun en lille, men meget vigtig detalje: Datoen. For hvornår udskriver statsminister Anders Fogh Rasmussen datoen, som gør, at markeringerne kan blive endnu skarpere, undsigelsen af andres motiver endnu hårdere og løfterne endnu mere vidtløftige? Blandt de seneste og mest vedholdende rygter forlyder det, at statsministeren ganske få dage inde i det nye år vil udskrive valg til tirsdag 25. januar. Altså et lynvalg for at klare linjerne og rense luften. Men mindst tre vigtige omstændigheder taler for, at statsministeren bør lade sund fornuft - og den én gang proklamerede lyst til at gøre et stykke arbejde færdigt - gå forud for beregnende valgtaktik. Dels venter der forude en uden tvivl yderst kedelig statistik over antallet af ledige i Danmark til offentliggørelse sidst i januar. Og meget taler for, at den er røget i vejret siden sidst. Dels skal der jo gerne holdes valg i Irak, også i slutningen af januar, og indtil da er der yderst begrænset, hvad VK-regeringen - eller en anden partikonstellation - kan foretage sig på stedet. Og vigtigst af alt virker det forkert at udskrive valg, endnu inden vælgerne kender de økonomiske konsekvenser af de senere årtiers største administrative omvæltning, kommunalreformen. Efter et valg vil en eventuelt styrket og dermed genvalgt VK-regering - støttet og båret af Dansk Folkeparti - kunne henvise til, at der har vist sig at være flertal for dens politik, også når det gælder kommunalreformen. Men før (skatte)borgerne kender den endelige, samlede regning for den helt store omrokering er det upassende at lade vælgerne gå til stemmeurnerne. I stedet er det på sin plads at gøre reformarbejdet færdigt, hellere end gerne med endnu flere partier i et bredt forlig, og præsentere alle konsekvenser - herunder de økonomiske - for så først derefter at udskrive valg.