Meget vigtige

Den danske vindmølleindustri kan i dag udelukkende teste nye møller og teknologi ét sted i landet, nemlig på den nationale prøvestation ved Høvsøre i Lemvig Kommune.

Med tiden er dette ikke længere tilstrækkeligt, og behovet for en ny testplads er derfor akut. Da prøvestationen ved Høvsøre blev vedtaget tilbage i 2000, blev der årligt sat ca. 3760 MW op globalt. Den danske industri havde ca. 16.000 ansatte, og den eksporterede for 10,1 mia. kr. om året. I dag 10 år senere er den danske vindmølleindustri stadig blandt verdens førende – men på et voksende marked med et stigende antal konkurrenter. Sidste år blev der installeret 27.051 MW. Altså mere end syv gange så meget som i 2000. Eksporten er mere end firedoblet til i alt 42 mia. kr., og antallet af ansatte vokset fra til ca. 25.000 i dag – på trods af den aktuelle finanskrise. Der et stort behov for at kunne afprøve nye vindmøller under bedst mulige vilkår, og det særegne ved Østerild er, at det er et af de eneste steder i landet, hvor de nødvendige forhold, god vind, plads og få naboer er til stede. Afprøvning og demonstration af prototyper indgår som en central del af udviklingen af vindmøller. Formålet med etablering af flere prøvepladser end dem vi har i dag er at gøre det attraktivt for den danske vindmølleindustri at bibeholde udviklingsafdelinger i Danmark. Adgang til afprøvning og demonstration af nye prototyper er i den forbindelse et altafgørende parameter og en vigtig del af grundlaget for den fortsatte eksport af vindmøller og dermed beskæftigelse i den danske vindmølleindustri. Nye mølletyper skal derfor kunne opstilles og afprøves så tæt på virksomhedernes udviklingsenheder som muligt. Testcentret i Østerild og rammerne i Thy er derfor meget vigtige for industrien. At anfægte vigtigheden af det nye testcenter og påstå, at det ikke vil få nogen betydning for den danske vindmølleindustri, de danske arbejdspladser eller den danske eksport af energiteknologi er ganske forkert. Forskning og udvikling og det at kunne teste sine produkter bliver – og er – et af de vigtigste konkurrenceparametre. Forskning og udvikling er en af forudsætningerne for at fastholde danske arbejdspladser og den brede værdikæde af virksomheder i den danske vindmølleindustri fra fabrikant over komponentleverandører, rådgivere, transportører til energiselskaber. Således er testcentret ved Østerild af national vigtighed. At der samtidig ved placeringen af testcentret ved Østerild skal tages hensyn til naturen og naboerne er vist alle enige i, men at hævde at vindmøller og natur ikke kan gå hånd i hånd er forkert. Danmark er førende på vindområdet, herunder også i at tage de hensyn, der skal til for at natur og vedvarende energiudvikling kan fungere sammen. Det viser den udarbejdede VVM og den ændrede opstilling i forhold til den først præsenterede på Østerild.