Hospitaler

Mejdahl er imod statsdrevne sygehuse

Uenighed i Venstre om amternes fremtid

NORDJYLLAND:- Ganske vist synes jeg ikke, at amt- og kommunestrukturen er Danmarks største problem. Men jeg vil gerne advare stærkt imod, at man gør sygehusvæsenet til et statsligt foretagende. Den klare melding kom Folketingets formand, Christian Mejdahl (V), med i den nordjyske åbningsdebat i går, hvor han ikke lagde skjul på, at der efter hans mening fortsat bør være tre folkevalgte niveauer i Danmark. Måske skal nogle amter lægges sammen - men helt forsvinde skal de ikke, hvis det står til Mejdahl. Samtidig afslørede debatten, at der er uenighed i Venstre om det spørgsmål. På samme møde bekendtgjorde partifællen Gudrun Laub, at hun er tilhænger af en række sygehuse, hvor kommuner og stat hver især udpeger nogle repræsentanter til at lede foretagenderne sammen med nogle læger og eventuelt også nogle økonomer. Amterne vil hun nedlægge. - Det er efter min mening også en demokratisk illusion at tro, at formanden for sygehusudvalget i Nordjyllands Amt, Karl Bornhøft (SF), er valgt til den post af vælgerne. Han er blevet formand takket være konstitueringen i amtsrådet og ikke fordi vælgerne har peget netop på ham til den plads, bemærkede Gudrun Laub. Hun tror på et fremtidigt sygehusvæsen, der består af nogle mindre lokale sundhedscentre samt nogle få, store sygehuse, der magter forskellige specialer. - I det hele taget tror jeg, at vi tænke helt anderledes, når den nye struktur skal sammensættes. Mange kommuner kan løfte langt større opgaver ved at blive lagt sammen, og amterne kan vi helt undvære. Det behøver jo ikke nødvendigvis være den samme struktur for turistpolitik, erhvervspolitik og sygehusvæsen, blot fordi det er sådan i dag. Alt for dyr Flere af deltagerne i panelet vendte sig mod Gudrun Laubs forslag om at lave en slags bestyrelse for hvert enkelt sygehus. - Det dur ikke med indirekte valgte til at styre sygehusvæsenet. Gudrun Laubs model vil blive alt for dyr. Man kan jo bare spørge Hovedstadens Udviklingsråd, hvor de praktiserer sådan en ordning, bemærkede Marianne Jelved (R). Også socialdemokraterne i panelet var stærkt imod Gudrun Laubs ideer. Ole Stavad (S) er overbevist om, at det automatisk vil føre til øget brugerbetaling på sundhedsområdet. Flertallet i panelet vil bevare amterne i en eller anden form. Eventuelt som nogle større regioner. Ole Stavads bud er, at amterne slår sig sammen to og to - eller i nogle tre amter sammen. Han vurderer, at det vil give den bedste fremtidssikring. Ingen i panelet vovede at give et bud på, hvem Nordjyllands Amt skal danne par eller trio med.