Mejdahl gav bud på kirkens og statens forhold

LØGSTØR:Folkekirken og staten - hvordan har de det med hinanden? Det spørgsmål forsøgte formanden for Folketinget, Chr. Mejdahl, Oudrup, at give et bud på ved en sogneaften i Løgstør kirke. Denne sogneaften var flyttet fra konfirmandstuen til Løgstør kirke, hvor der var godt 70 mennesker, som havde trodset februarkulden for at blive klogere på dette aktuelle emne. Mejdahl glædede sig over, at kirken er kommet til debat. - Debatten skal ikke være for debattens skyld - men for at gøre forholdene bedre for Folkekirken, fastslog han. Det koster 6,2 milliarder kr. at drive Folkekirken. En af de vigtige grunde til staten bidrager til økonomien er, at Folkekirken er registreringssted og begravelsesmyndighed for alle. - Nogle af de store debatemner de senere år har jo været, om tilskudsfordelingen skal ændres - skal der være en friere fordeling af penge - hvem skal styre økonomien - hvem have kompetence og ansvar? - Der er mange aspekter i forholdene omkring folkekirken og dens økonomi - men mindst lige så vigtig er der behov for, at vi har en værdidebat, sagde Chr. Mejdahl. - Kirken skal stå fast på sin evangelisk-lutherske bekendelse ved især at holde gudstjeneste, holde dåb og nadver, tage ansvar for oplæring i kristendom. Præst og menighed må stå sammen. Det er svært at være levende kirke - det kræver vilje. - Vi skal værne om og holde fast ved, at vi har en folkets kirke - at i Danmark er forkyndelsesfriheden uantastelig, sagde Mejdahl, som manede til besindighed, før Danmark gør som i f.eks. Sverige, hvor man har adskilt stat og kirke. Han referede til oplysninger, som fortæller om store vanskeligheder i den svenske kirke efter adskillelsen. - Måske vi kan lære af dem, sagde han. - Kirken er ikke statisk, men der er mange aspekter, og vi skal undersøge forholdene grundigt, når vi ændrer i dem. - Derfor er debat som i aften et vigtigt udgangspunkt for kirkens bevægelse, sagde Chr. Mejdahl afslutningsvis. Efter Mejdahls oplæg var der mulighed for at stille spørgsmål, hvor man kom omkring mange emner. Mange af deltagerne tog imod kaffen i konfirmandstuen, hvor debatten fortsatte ledet af sognepræst Anna Margrethe Christensen.