EMNER

Mejdahl kræver åbenhed i EU

Det kræver ingen ændringer i grundloven, at danskerne i 2004 skal stemme om den ny EU-forfatningstraktat.

Det fastslog Folketingets formand, Christian Mejdahl (V), på et møde i aftes i Nibe. Han opridsede en række krav, som forfatningstraktaten bør indeholde, hvis den skal accepteres af Danmark: Traktaten skal sikre ligebehandling af små og store lande. Den skal sikre balance mellem de tre institutioner Kommissionen, Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Og endelig skal den sikre åbenhed i den politiske beslutningsproces.