Mejerier

Mejeri får skylden for stort syreudslip i bæk

Miljøcenter Århus har nu overladt det til Nordjyllands Politi at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod Nørager Mejeri.

Rigtig mange brandfolk var involveret i at minimere skaderne i forbindelse med det store syreudslip på mejeriet i Nørager 9. januar.

Rigtig mange brandfolk var involveret i at minimere skaderne i forbindelse med det store syreudslip på mejeriet i Nørager 9. januar.

Miljøcenter Århus har efter nærmere undersøgelser af omstændighederne omkring syreudslippet på Nørager Mejeri 9. januar konkluderet, at mejeriet var ansvarlig for den ifølge miljøcentret ulovlige opbevaring af syren udendørs. Ved uheldet slap omkring 1.800 liter syre ud i et tilstødende vandløb, hvor næsten alt liv syv kilometer nedstrøms blev udryddet. Miljøcentret i Århus har netop i en mail overdraget sagen til Nordjyllands Politi, der nu skal vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod mejeriet i form af en politianmeldelse. Som direktør for Nørager Mejeri er Niels Malling Laursen ikke enig i miljøcentrets vurdering. Det skyldes, at ostemejeriet netop havde fået leveret de to kar med syre i godkendt transportemballage af en lastbil og mejeriet derfor endnu ikke havde nået at få dem flyttet indenfor på lageret inden en anden ukendt lastbil påkørte dem på den udendørs vendeplads.