Mejerier

Mejeri selv skyld i syreudslip

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Mange brandfolk var involveret i arbejdet med at minimere skaderne ved syreudslippet 9. januar i Nørager by. Arkivfoto

NØRAGER:Det var Nørager Mejeris egen skyld, at to kar på hver 1.000 liter med henholdsvis salpetersyre og myresyre fredag 9. januar efter en påkørsel af en lastbil via det lokale regnvandssystem slap ud i den nærliggende Nørager Bæk. Det mener Miljøcenter Århus efter at have undersøgt de nærmere omstændigheder ved ulykken nøje. - Syren stod nemlig ikke forsvarligt. Virksomheden har opbevaret deres kemikalier et sted, som er i modstrid med de vilkår, de har i deres godkendelse, forklarer biolog Anne-Mette Kloster fra Miljøcenter Århus og tilføjer: - De skulle nemlig have stået et sted, hvor syren ved et eventuelt udslip løber i mejeriets udligningstank, hvor de har mulighed for at opsamle kemikalier og pH-udligne dem og sende det til et rensningsanlæg, forklarer Anne Mette Kloster. Hun har sammen med sin områdechef truffet beslutning om at sende en mail til Nordjyllands Politi for at lade dem afgøre, om der er grundlag for at rejse tiltale mod mejeriet med en politianmeldelse. Hvornår Nordjyllands Politi træffer en afgørelse i sagen har Anne-Mette Kloster intet bud på. - Men under alle omstændigheder er sagen nu ude af Miljøcenter Århus` hænder, tilføjer hun. Ved uheldet slap omkring 1.800 liter syre løb ud i Nørager Bæk og dræbte næsten alt liv på en strækning nedstrøms på omkring syv kilometer fra Nørager Mejeri frem til Lerkenfeld Å. Mejeridirektør dybt uenig Som direktør for Nørager Mejeri er Niels Malling Laursen uenig i Miljøcenter Århus placering af ansvaret for syreudslippet. - Mejeriet havde netop modtaget de to syrekar i godkendt transportemballage af en lastvognstransport kort før uheldet skete. Vi havde derfor ikke nået at flytte og placeret dem inden for på vores lager. Derfor synes jeg godt, man kan spørge, hvornår det er os eller leverandøren, der har ansvaret for dem, pointerer Niels Malling Laursen og tilføjer: - For uanset hvor sikker emballagen er, kan der jo altid ske uheld. Siden ulykken har Nørager Mejeri ifølge direktøren foretaget visse praktiske foranstaltninger for at minimere risikoen for fremtidig syreudslip.