Aars

Mejerigrund solgt til Himmerland

Arla-grund i Aars solgt til Sparekassen Himmerlands fond.

AARS:Fonden for Sparekassen Himmerland har købt den såkaldte Arla-grund ved Vestre Boulevard i Aars. De gamle mejeribygninger fjernes, og arealet skal udvikles til nyt erhvervsområde. - Der er tale om en grund på 28.000 m2, som vi har købt af Arla Foods, og som har stået ubenyttet hen siden 2007, da mejeridriften ophørte. Nu er det tanken at udvikle området, og den eksisterende lokalplan giver allerede mange muligheder, forklarer bestyrelsesformand Finn Mathiassen fra Fonden for Sparekassen Himmerland. Lokalplanen åbner mulighed for, at mejerigrunden kan anvendes til f.eks. offentlige institutioner, kontorer, liberale erhverv samt forretninger med særligt pladskrævende varegrupper. - I løbet af foråret fjernes de gamle mejeribygninger, og vi vil straks gå i gang med at udvikle arealet. Jeg ved, at der er stor interesse for det vel nok mest attraktive bynære erhvervsområde i hele Vesthimmerland, for placeringen er markant, og der er særdeles gode adgangsveje til området, forklarer Finn Mathiassen og fortsætter: - Vi har i forbindelse med købet henvendt os til Vesthimmerlands Kommune og tilbudt kommunen, at vi i fællesskab udvikler området, så den gode udvikling, der er i gang i Aars, kan fortsætte.