Virksomhedsøkonomi

Mekanord er gået i betalingsstandsning

Ledelse vil de kommende uger forsøge at få kapital

Mekanord videreføres som en stærk enhed på et finansielt stabilt fundament. Arkivfoto: Bent Jakobsen.

Mekanord videreføres som en stærk enhed på et finansielt stabilt fundament. Arkivfoto: Bent Jakobsen.

Mekanord har i denne uge måtte gå i betalingsstandsning sådan som man varslede 20. februar. Virksomhedens situation er en direkte følge af finanskrisen, der har ramt virksomheden med voldsom kraft. Det bekræfter talsmand Søren Klyvø. Han håber på, at der i hurtigst muligt kan skabes en løsningsmodel for en rekonstruktion af virksomheden. - Vi har anmeldt betalingsstandsningen for at skabe ro om virksomheden og for at få tid til at drøfte løsningsmodeller med bank og eksterne investorer, oplyser Søren Klyvø. Arbejdet og produktionen på fabrikken fortsætter så vidt muligt uændret under betalingsstandsningen. Søren Klyvø oplyser, at 14 af de i alt 60 stillinger på virksomheden er blevet nedlagt. 10 timelønnede og 2 funktionærer er opsagt, mens andre funktionærer er gået på nedsat tid. Før finanskrisen satte ind i slutningen af 2008 var Mekanord en virksomhed i kraftig vækst, som nødvendiggjorde investering i blandt andet opførelsen af en stor tilbygning. - Virksomheden gik som følge af væksten og de nødvendige investeringer finansielt svagt ind i finanskrisen, forklarer Søren Klyvø. Mekanord producerer gear til nybygning af skibe. Og hele marinemarkedet er på verdensplan hårdt ramt. Derfor oplevede Mekanord i forbindelse med finanskrisen ligesom mange andre virksomheder massive ordreannulleringer og færre nye ordrer.