EMNER

Meld klart ud

Hansens kandidater melder ikke klart ud. NORDJYSKE bragte mandag (26.1) en udmærket artikel om det aktuelle valg her i Nordjylland til TryghedsGruppens repræsentantskab.

Det fremgik af artiklen, at de kandidater, der er opfordret til at stille op af den københavnske fhv. bankdirektør Jørn Astrup Hansen, ikke klart melder ud, hvorfor de stiller op. Så vidt jeg har erfaret, har alle Astrups kandidater på nær én været tavse i den offentlige debat. Kun en annonce har jeg set, at det blevet til. Og her fremgår det, at de stiller op i samlet flok. Til gengæld har Astrup selv haft flere debatindlæg her i NORDJYSKE. Han er ikke selv kandidat til valget, så det er ikke for at høste stemmer til sig selv. Det undrer mig, at det er Astrup og ikke kandidaterne selv, der offentligt giver sine holdninger til kende. I stedet vælger de at forholde sig tavse og lader Astrup føre ordet. De otte kandidater erklærer sig ganske vist uafhængige af Astrup, selvom han altså har peget på dem og meget gerne vil have dem valgt. Samtidig kan man imidlertid læse i mandagens udgave af ”Landbrug NORD”, at Trygsagen, som Astrup har grundlagt, sidste år opstillede to kandidater i Midtjylland, herunder Astrup selv, og i år opstiller otte kandidater i Nordjylland. Hvordan kan disse kandidater så være uafhængige af Astrups og Trygsagens mål om en total opløsning af TryghedsGruppen? Dette mål hersker der ingen tvivl om, at Astrup forfølger - heller ikke at det vil betyde, at TrygFondens mange almennyttige aktiviteter, der gavner bredt i det danske samfund, vil forsvinde. Til gengæld er der tvivl om, hvad de otte kandidater på Astrups liste vil, og det blev ikke klarere i NORDJYSKE's artikel. Ønsker kandidaterne f.eks. at opløse TryghedsGruppen eller ej? Det er nemlig ikke noget, man kan gøre halvt. Det er enten eller. Derfor synes jeg også, at man som kandidat til dette valg skylder vælgerne - forsikringstagerne - at tone rent flag og fremlægge sin holdning til dette centrale tema. Vælgerne har krav på at vide, hvordan formuen vil blive forvaltet, hvis de stemmer på en bestemt kandidat. Det er i høj grad det, repræsentanterne har ansvaret for, og derfor det, vælgerne skal kunne forholde sig til. Hvis jeg bliver valgt ind i TryghedsGruppens repræsentantskab, finder jeg det rigtigt at fortsætte den nuværende linje, hvor TryghedsGruppen arbejder for et stærkt, danskejet forsikringsselskab, og hvor TrygFonden med de mange donationer, som de fleste kender, er med til at skabe tryghed for rigtig mange mennesker i Danmark. Det er, mener jeg, i et lidt længere perspektiv til størst gavn for forsikringstagerne. Astrups kandidater kalder sig ”forsikringstagernes egne kandidater” og vil arbejde for deres interesser. Det er det eneste samlende tema, kandidaterne selv har meldt ud, og det siger reelt intet. Det svarer til blot at sige, at man vil arbejde for vælgernes interesse, når man bliver valgt til folketinget - og ikke hvad man mener, der er vælgernes interesse. Sandheden må være, at samtlige 16 kandidater til valget er kandidater for forsikringstagerne og vil kæmpe for forsikringstagernes interesser, men også at vi er 16 forskellige individer med en eller anden grad af forskellige holdninger til, hvad der reelt gavner - og hvor kort og langsigtet man kan tillade sig at tænke. På forsikringstagernes vegne savner jeg derfor, at Astrups kandidater melder ud, hvad de reelt står for. Som jeg også skrev på disse sider i sidste uge har jeg nemlig ikke hørt nogen af dem melde noget reelt ud, og dermed heller ikke, at de vil arbejde for en opløsning af TryghedsGruppen. Derfor ville jeg og sikkert også mange andre blive overrasket, hvis det i virkeligheden er deres reelle hensigt. Og er det tilfældet, synes jeg, de må fortælle det til vælgerne. Jeg håber, at vi i de kommende dage kan få mere klarhed over, hvad Astrups otte kandidater vil bruge deres eventuelle mandat til – det fortjener forsikringstagerne efter min mening – de skal ikke stemme i blinde.