Meld nu klart ud

Byrådsmedlem Rainer Dannemare udviser politisk mod. Endelig et medlem af socialudvalget, som er betænkelig ved psykoterapeutisk behandling af personer efter få dages kursus. Et udvalgsmøde, som medførte flere timers debat, kunne tyde på, at det var ret vanskeligt at blive enige om den politiske erklæring, hvori det hed, at der kun blev anvendt elementer fra psykoterapi. Havde det været klart for alle i udvalget, at der ikke kunne sættes en finger på behandlingsmetoderne, kontrollen m.v., burde det ikke tage ret lang tid at udfærdige en enig erklæring. Mon andre end Dannemare havde betænkeligheder? Nu forventes det, at rådmand en gang for alle melder klart ud om, hvad der er sket hidtil på Ungdomscentret m.h.t. psykoterapi og andre behandlingsmetoder, og hvad der skal ske fremover. Men her mangler måske politisk mod? Det kunne jo også være, at det var mere belejligt at vente på et lovindgreb. Kom med en forklaring, ikke mindst på de uddannelser, personalet har. Lad os høre om behandlingsmetoder og se et regnskab. J.H. Buhl pressechef for Foreningen til Borgernes Retssikkerhed, Vagtelvej 28, Hou johnbuhl@pc.dk