Meldinger om lægesjusk strømmer ind

Amterne retter skarp kritik mod Sundhedsstyrelsen for håndteringen af indberetninger om lægesjusk

AALBORG:En patient, der springer i døden fra indlæggelsesstuen. En anden der kaster sig ud fra hospitalets tag. Begge fejlagtigt vurderet til ikke at være selvmordstruede. Det er blot et par ekspempler på de over 5000 såkaldte 'utilsigtede hændelser', som landets sygehuse har indberettet til Sundhedsstyrelsen alene i 2005. Den massive tilstrømning har nu fået Sundhedsstyrelsen til at lukke for oprettelsen af nye brugere af det indberetningssystem, som blev indført i 2002 for at styrke patientsikkerheden. Håndteringen får amterne til at rette en skarp kritik mod styrelsen: - Indberetningerne strømmer ind, og det er i sig selv en succes. Problemet er bare, at data ikke bliver bearbejdet. Ideen var, at Sundhedsstyrelsen skulle skabe et samlet overblik, så amterne kunne lære af hinandens fejl. Men det er ikke sket, siger sundhedsdirektør i Nordjyllands Amt, Jesper Christensen, der får opbakning fra en række sundhedsdirektører samt Lægeforeningens formand, Jens Winther Jensen.. Anne Mette Dons, kontorchef i Sundhedsstyrelsen erkender, at indberetningerne hober sig op, og peger på for lidt mandskab som en del af forklaringen: - Den store interesse for at rapportere utilsigtede hændelser er kommet bag på os , siger hun og fortsætter: - Et af de store problemer har været, at amterne ikke har kunnet blive enige om indberetningskategorier. Det har været et håbløst arbejde at skulle håndtere, hvad der svarer til flere tusinde fristile. Derfor vil vi nu fastsætte kategorier, så vi nemmere kan få et overblik, siger Anne Mette Dons. Sundhedsstyrelsen arbejder desuden på højtryk for at finde ekstra mandskab til opgaven.