Meldt til politiet for ulovligt at fjerne klit

Husejere har bestilt bulldozer til at fjerne toppen af en klit, der generede udsigten.

LÆSØ:Det har bragt sindene i oprør, at en bulldozer har været i aktion for enden af Lodsvej i Vesterø på Læsø i dagene efter påskeferien Toppen af klitten er fjernet og skubbet ud over kanten mod stranden. I 25 meters bredde er klitten er nu 1 til 1 1/2 meter lavere, og havudsigten fra to sommerhuse er væsentlig forbedret. Sagen er nu meldt til politiet og både kommune og Nordjyllands Amt er draget ind i sagen. Landbetjent Per Tjeen bekræfter at have modtaget en henvendelse fra en borger, og den vil han nu se nærmere på. Mikael Dahl-Jensen, Læsø Kommunes tekniske forvaltning, er også igang med en undersøgelse. - Jeg har talt med Miljøkontoret i Nordjyllands Amt, forklarer Mikael Dahl-Jensen. - Og der er ingen tvivl, det er klart ulovligt. Der er en 300 meters strandbeskyttelseslinie, hvor klitterne ikke må røres. Det er amtets opgave at sørge for den videre reaktion i sagen, og alt materiale i form af fotos og politianmeldelse sendes nu hertil. - Der vil blive udstedt påbud om reetablering af klitten, siger Mikael Dahl-Jensen, og oplyser, at der skal ske tilbagegravning og tilplantning med marehalm på grundejerens regning. Om amtet derudover vil gå videre med politianmeldelsen og kræve en yderligere straf oveni reetableringen er endnu uafklaret. Men amt og kommune er enige om, at den slags overgreb kan man ikke tolerere. - Og er nogen vidende om, at det sker, så vil vi gerne have det at vide, siger Mikael Dahl-Jensen. - Det er forståeligt, at man gerne vil have udsigt, men det må ikke ske på bekostning af de fælles naturværdier, vi alle skal have glæde af, siger han. NORDJYSKE har forgæves forsøgt at få fat i ejeren af Lodsvej 11 Finn Heintzelmann for at høre, om han nu vil genetablere klitten.