Aalborg

Meldt til politiet?

Geoffrey Cain anfører (14.1.), at der må være god grund til at antage, at moskeer er træningslejre for islamistiske tropper, eller i hvert fald som centre for udbredelse af islamistisk fundamentalisme. Jeg kan ikke se, hvordan en stemme på Dansk Folkeparti kan ændre det. Men Cain kan jo som civil person lave en politianmeldelse til de danske myndigheder eller til de udenlandske myndigheder, altså i de lande, hvor de er moskeer,for at foranstalte en undersøgelse. På den anden side: I Danmark har vi i et eller andet omfang forbudt "rockerborge". Men de har jo heller ikke noget med religion at gøre. Tem Frank Andersen cand.mag., Vestre Allé 19, Aalborg