Hadsund

Mellemgangen åbner atter

Bådelauget fik mødestedet lukket efter bøvl med havnens tørstige folk

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Uni­ver­si­tet bli­ver na­bo­hu­set til mel­lem­gan­gen kaldt - for de æld­re stam­gæs­ter er utro­ligt klo­ge. foto: mar­tin dam­gaard

HADSUND:- Jeg er stolt af det. Rigtig stolt, siger Søren Johansen, en 68-årig pensionist fra Hadsund. I hans hånd ligger en nøgle til det rum i Hadsund havn som i daglig tale bliver kaldt for Mellemgangen. Efter fire måneders tovtrækkeri og tre byrådsmøder kunne han i går atter åbne den mørkegrønne port ind til det alternative mødested. Da porten glider til side åbenbares et parti sprukne gulvbrædder med fuglelort. Efterårsvinden krasser uhindret ind. Eneste lyskilde er et nøgent lysstofrør. Mellemgangen ligner det, som det oprindeligt var. Et depotrum, hvor havets folk kortvarigt befandt sig for lige at skille sig af med deres grej. Men lige siden 1937 har den mørkegrønne indgangsport stået åben og alle lige fra forretningsdrivende, fiskere og fyraftensdriverter har nydt at kigge forbi og vende verdens gang med en øl eller to i hånden. Efterhånden som fiskerne forsvandt fra fjorden, og fritidssejlerne i stedet indtog vandene, ændredes ejerforholdet. I dag er syv ud af de ni depotrum fyldt med grej fra bådelaugets medlemmer. Bådelauget følte sig generet af tilstedeværelsen fra folk, som hang ud i Mellemgangen. Der blev derfor sendt en klage til kommunen, og den førte til den midlertidige lukning. Selv om Søren Johansen hverken har bådudstyr, garn eller net i mellemgangen er han blevet valgt til nøglebestyrer. Han skal fremover sørge for, at andre ligesindede på præmisserne opfører sig ordentligt. - Jeg har stadig svært ved at forstå, at der er blevet klaget over os. Jeg har aldrig set nogen råbe eller té sig på en måde, så det er gået ud over andre, siger Søren Johansen, der ikke lægger skjul på, at der ofte er en bayersk stemning på stedet. I depotrum nummer ni er der skåret et hul ud i døren, som nu fungerer som en manuel flaskeautomat uden pant. Ovenover har en tidligere stamgæst noteret de gange, han har givet en omgang. - Det handler om at samle folk til en sludder ved havet. Når man er på pension, skal vi ikke alle sammen rende rundt og spille golf, siger Søren Johansen.