Mellemindkomster får mest gavn

Målt i procent får mellemindkomsterne størst gavn af forårspakken, målt i kroner får de højtlønnede mest

AALBORG:Den borgerlige regering har haft det som et erklæret mål at gøre det økonomisk mere attraktivt at gå på arbejde. Det lever regeringen fuldt ud op til i forårspakken. Der er nemlig intet til de ledige og folk uden for arbejdsmarkedet – med undtagelse af en ældrecheck til de ringest stillede folkepensionister, som har fået virkning straks her i 2004 i stedet for gradvist at blive indfaset i årene frem til 2007. - Folk med beskedne indkomster får meget lidt glæde af forårspakken, siger direktør Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De betalte nemlig på forhånd ikke mellemskatten på seks procent, så de berøres ikke af, at grænsen for at skulle betale mellemskat med forårspakken steg fra 216.800 kroner til 254.000 kroner (svarende til en bruttoindkomst på cirka 276.000 før arbejdsmarkedsbidrag). Lavindkomstgrupperne kommer kun til at mærke, at de ikke skal betale en procent af deres indkomst i SP-bidrag, den særlige pensionsopsparing som administreres af ATP. Forhøjelsen af mellemskattegrænsen betyder til gengæld, at der er ganske kort afstand til, hvornår skattevæsenet synes, man er så rig, at der bør betales topskat på yderligere 15 procent. Det skal man i år fra 304.800 kroner i indtægt efter arbejdsmarkedsbidrag. - Det er mellemindkomsterne, der får den procentuelt største skattelettelse. Folk med høje indkomster får ganske vist i kroner og øre en lidt større skattelettelse, men målt i procent er deres skattelettelse lavere, siger skatterådgiver Karin Hald, fra revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm. Skatteministeriet har beregnet, at 2,4 millioner familier i gennemsnit får en fremgang i deres disponible indkomst på i gennemsnit 3.250 kroner i år som følge af forårspakken. 729.000 familier får ingen glæde af forårspakken. Eventuel yderligere grafikboks: Sådan fordeles glæderne Beløbsinterval antal familier gns. skattenedsættelse 0 729.000 0 1-500 kr 329.000 240 kr 501-1.000 kr 293.000 760 kr 1.001-2.500 kr 591.000 1.575 kr 2.501-5.000 kr 725.000 3.870 kr over 5.000 kr 488.000 7.870 kr