Mellemstore kommuner får mest vækst

Væksten samler sig i de mellemstore jyske kommuner og københavnske omegnskommuner

ÅRHUS:De mellemstore jyske kommuner samt de københavnske omegnskommuner bliver de største vækstcentre i dansk erhvervsliv, når den nye kommunestruktur er på plads. Samtidig bliver kommunerne i Nordjylland, dele af Sønderjylland, Sydhavsøerne, Østfyn samt Vestsjælland taberne i spillet om at skabe arbejdspladser. Blandt kommuner med gode vækstmuligheder i fremtiden nævnes Silkeborg, Vejle, Randers, Holstebro, Viborg, Kolding og københavnske omegnskommuner som f.eks. Hvidovre. Det konkluderer revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte i rapporten "Vækstklimaet i danske kommuner 2004", der blev offentliggjort tirsdag. Det er fjerde gang, Deloitte gennemfører sin vækstundersøgelse. Den viser, at væksten er pænt spredt over danmarkskortet, men med en tendens til mest vækst langs den jyske motorvej fra Padborg til Aalborg. Efter Deloittes definition på vækst var Hobro den kommune i 2004, der havde den største erhvervsvækst efterfulgt af Randers og Vamdrup. I Hobro steg antallet af vækstvirksomheder med 58 procent. Danmark havde sidste år 2513 vækstvirksomheder mod 2661 året før - en nedgang på fem procent. En virksomhed defineres af Deloitte som en vækstvirksomhed, når omsætningen og bruttoavancen de seneste tre år er steget med gennemsnitligt 15 procent om året, når omsætningen har været over fem millioner kroner og bruttoavancen over to millioner kroner. Desuden skal virksomheden have mindst fire ansatte. Deloitte placerer igen Århus Amt på en sikker førsteplads, når det gælder væksten i amterne. På andenpladsen kommer Vejle Amt, fordi der her er skabt mange arbejdspladser, selv om antallet af vækstvirksomheder er faldet. Rapporten peger på, at kommunerne i forbindelse med strukturreformen bør fokusere mere på erhvervsudviklingen. Der skal ske en fusion af tidligere helt eller delvis adskilte erhvervspolitikker og lokale organiseringer af erhvervsservice. Endvidere skal de nye kommuner etablere relationer til de regionale vækstfora, som ventes dannet efter kommunalreformen. Deloitte påpeger, at kommunerne organiserer deres erhvervsudvikling og erhvervsservice meget forskelligt. De mange sammenlægninger fra 271 til kun 101 kommuner bevirker, at opgaven med at lave regionale/kommunale strategier for erhvervsudvikling bliver en vanskelig, men nødvendig proces. /ritzau/