Mellervangen holdt 60 års fødselsdag

Stor kagemand og fyrværkeri

I 1951 kunne forældrene i landsbyerne Øster Uttrup, Nr. Tranders og Øster Sundby sende deres børn til den nybyggede centralskole nu Mellervangskolen. Nu er der gået 60 år, og skolen er en fuldt udbygget moderne folkeskolen, der ved den seneste renovering i 2008 blev indrettet med fleksible læringsmiljøer. Skolens forhal har gennemgået en stor forandring, idet kunstner John Bisgaard har udført et stort vægmaleri "Skolen i Verden". Det har været spændende for skolens elever og personale at følge maleriets tilblivelse. Torsdag 7. april havde skolens elevråd arrangeret et lille arrangement for skolens elever, idet elevrådet havde fundet forskellige gadenavne til skolens gange. I frikvartererne samles de ældste elever i Hesteskoen, 6. klasserne bor Overgaden nr. 60, 2. klasse bor på Mælkevejen osv. I løbet af ugen har alle skolens elever, lærere og pædagoger været travlt beskæftiget med at udsmykke skolens gange med kunst, de selv udfærdiger. På Promenaden pryder et 60 meter langt intercitytog væggen. På Promenaden opstilles bænke og grønne planter, så man i fremtiden kan sidde og slappe af og vinke til de mange børn af forskellige nationaliteter, der kører forbi i toget. I ugen løb kom der mange bud fra eleverne om, hvor mon toget kører hen? Den helt store festdag løb af stablen i sidste uge. Mange indbudte gæster besøgte skolen, hvor elevernes kunstværker blev beundret. Med sange og taler blev skolen hyldet. Festlighederne blev sluttet af med, at en to gange fem meter stor kagemand skulle fordeles og spises. Om aftenen mødte eleverne og forældrene op til et stort flot arrangement i Mellervanghallen. Her optrådt skolens to kor, Meller-stars (elevkoret) og Verdenskoret (voksenkoret) for første gang samlet på skolen. Det var en flot og populær optræden. 7. årgang sluttede med at opføre en musical. Forældrene havde sørget for fællesspisning i de respektive klasseværelser. Der var virkelig disket op med mange lækkerier. Ingen fest uden mulighed for at danse, det var der rig lejlighed til på de tre diskoteker. Aftenen sluttede med et kæmpe festfyrværkeri på sportspladsen.