Lokalpolitik

...men Aalborg holder fast i styreform

Politikerne i Aalborg frygter, at magistratsstyre med flertalsvalg vil betyde mere blokpolitik

I Aalborg Byråd vil politikere bevare den nyværende styreform. Foto: Jens Morten

I Aalborg Byråd vil politikere bevare den nyværende styreform. Foto: Jens Morten

AALBORG:Styreformen i Aalborg skal ikke justeres eller ændres, hvis det står til de lokale politikere. Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S) er absolut ikke er tilhænger af et magistratsstyre med flertalsvalg, hvor han som borgmester skulle udpege de øvrige medlemmer af magistraten. - Det er udemokratisk. Jeg synes, at den magistrat, som vi har nu, hvor Socialdemokraterne, De Radikale, SF og Venstre er repræsenteret, og hvor vi giver De Konservative og Dansk Folkeparti mulighed for at være med, har vi samme muligheder for at få viden, siger Henning G. Jensen. Den rette middelvej Borgmesteren understreger, at det er hans egen personlige mening, men han har ikke noget ønske om at ændre styreform i Aalborg. - Vi har også haft udvalg nedsat, men jeg mener, at vi har fundet frem til det styre - nemlig mellemformsstyre - hvor der er en god balance. 1. januar 1998 blev der indført mellemformsstyre med delt administrativ ledelse i Aalborg. Henning G. Jensen mener, at det er bedst, hvis der kan samarbejdes tæt. - I Aalborg har vi tradition for at have et bredt samarbejdende byråd, og selvom vi har haft svære økonomiske odds, har vi fået vedtaget budgetterne. Selvom Henning G. Jensen ved en ændret styreform kunne sende politiske modstandere ud i kulden, drømmer han ikke om muligheden. - Jeg tror, at det hold, som man sætter på den måde, som vi gør det, er det stærkeste hold. Så udvikler vi byen mest, og så tør vi mest. Gruppeformand for Venstre, Nils Bell ønsker heller ikke at give hele magten til flertallet. - Jeg tror egentlig ikke, at det er til gavn for byen og demokratiet. Der bliver nok mere blokpolitik, og der vil være en opposition, som bare er der for at være opposition, det kommer selvfølgelig an på borgmesteren, men det er den fare, som jeg ser i det, siger Nils Bell. I Aalborg ville der med den styreform ikke være rådmandsposter til Venstre. - Jeg tror, det ville være umuligt for borgmesteren at tilgodese alle. Der er nogen, der ville presse sig på i hans gruppe. Sporene skræmmer Skole- og kulturrådmand Henrik Thomsen (SF) vurderer, at magistratsstyre med flertalsvalg ikke fremmer den lokale udvikling. - Jeg vil vende mig meget imod det, fordi jeg synes, at det gør en kommune til et folketing med en regering, og det fremmer ikke samarbejdet i et byråd, siger Henrik Thomsen Han undrer sig over overvejelserne i bl.a. Århus og forslår, at politikerne i smilets by vælger mellemformsstyre som Aalborg, ellers bliver magten fordelt på færre hænder. - På den måde, som vi kører i dag, har de menige byrådsmedlemmer mere indflydelse. Henrik Thomsen mener, at sporene skræmmer fra dengang Socialdemokraterne havde absolut flertal i Aalborg Byråd. - I mange år diskuterede vi, hvordan man kunne stække rådmændenes og borgmesterens magt, og det synes jeg egentligt, at vores styreform gør, i og med, at det er udvalgene, der træffer de politiske beslutninger. Rådmandens kompetence er alene på det administrative plan.