Mener Aalborg noget med bæredygtigheden?

Af Uffe Rasmussen Organisationen for Vedvarende Energi Saralystvej 25 8270 Højbjerg: MILJØ: Slår man op på den internationale hjemmeside for foreningen af bæredygtige byer (www.sustainable-cities.org), kan man se, at Aalborg i 2004 ( med "The Aalborg Commitments) har lagt navn til en opfordring til europæiske byer om at styrke en bæredygtig udvikling, og Aalborg Kommune har selv underskrevet at ville efterleve "the aalborg commitments" (som kan læses på www.aalborgplus10.dk ). Ved at underskrive forpligter byer sig til en bred indsats for at styrke en bæredygtig udvikling. Underskriverne skal bl.a. "videreudvikle en fælles og langsigtet vision for en bæredygtig by" og "styrke Lokal Agenda 21 eller andre lokale bæredygtighedsprocesser og integrere dem centralt i lokalstyret". Og man skal også "sikre at emnet bæredygtighed står centralt i byens beslutningsprocesser, og at allokeringen af ressourcer er baseret på stærke og brede kriterier for bæredygtighed". Herudover skriver man også under på mange mere konkrete udsagn, som fx "Vi vil derfor, i hele vort lokal samfund, arbejde for: - at reducere det primære energiforbrug og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder - undgå unødigt energiforbrug og forbedre energieffektiviteten hos slutbrugeren - foretage bæredygtig anskaffelse og indkøb - aktivt fremme bæredygtig produktion og forbrug, især af øko-mærkede, økologiske, etiske og fair-trade-produkter. - give indsatsen mod klimaændringer en central placering i vore politikker for energi, transport, indkøb, affald, landbrug og skovbrug. - øge bevidstheden om årsagerne og de sandsynlige virkninger af klimaændringer og integrere forebyggende handlinger i vor politik for klimaændring. - reducere vort fingeraftryk på det globale miljø og fremme princippet om miljømæssig retfærdighed." Det mærkelige er, at man ikke kan finde noget om Aalborg Kommunes indsats på kommunens egen hjemmeside. Ikke engang en Agenda 21 plan, som Kommunen ifølge planloven skulle udarbejde inden udgangen af 2003, kan man finde spor af. Så holder Aalborg bare sit lys under en skæppe – eller er underskriften på "Aalborg Commitments" helt glemt?