Lokalpolitik

Mener jeg det?

SYGEHUS:Mener jeg det? tænkte jeg forundret, da jeg tirsdag morgen (18.1.) i NORDJYSKE kunne læse, at Marian Geller, Ole B. Sørensen og Gitte Krogh, alle fra Venstre, kunne redegøre for min holdning til besparelsesforslaget om at nedlægge et sengeafsnit i Dronninglund. Mig bekendt havde jeg nemlig ikke truffet nogen beslutning, men lagt vægt på, at jeg først ville drøfte det med mine partifæller i Regionsrådet. Jeg vil nemlig ikke låse mig fast på en beslutning inden gruppemødet i mit parti eller regionsrådsmødet. Hvis vi alle har besluttet os på forhånd, er der jo sådan set heller ingen grund til at holde møde, så kan vi jo blot gå til afstemning. Jeg undrer mig i hvert fald meget over, at tre by- og regionsrådsmedlemmer fra Venstre kan kende min holdning, inden jeg selv gør det. Men jeg konstaterer med et glimt i øjet, at hvis jeg anden gang skulle være i tvivl om, hvad jeg mener, vil jeg jo så blot kunne ringe til en af dem og spørge! I den mere seriøse del vil jeg sige, at jeg anerkender, at omlægningen på sygehusene fra sengebehandling til ambulant behandling medfører sengereduktioner - også i Dronninglund, som på alle øvrige sygehusafdelinger. Men jeg og mine partifæller ønsker også at blive præsenteret for alternative løsningsmodeller og det ser jeg frem til at vi bliver op til næste Regionsrådsmøde. Og inden Regionsrådsmødet vil jeg drøfte løsningerne med mine partifæller i den socialdemokratiske regionsrådsgruppe og træffe min beslutning om, hvilken løsning jeg kan støtte. Det foretrækker jeg at gøre selv sammen med mine partifæller i stedet for at ringe til én af de tre Venstre-politikere.