EMNER

Menighed på udflugt

ARENTSMINDE:43 deltog i sommerudflugten, som menighedsrådet ved Langeslund Kirke i Arentsminde havde onsdag inviteret menigheden på. Udflugtens første mål var Hals, nærmere bestemt Hals Skanse, der er Danmarks største og bedst bevarede enkeltskanse. Menighedsrådsformand Jes Reiner Pedersen fortalte med stor indsigt om fæstningsanlægget. Skansen er oprindelig opført af Christian IV i 1626, senere blev den udbygget af Frederik III i 1653, hvor der blev toldsted i Hals, og byen fik endda købstadsrettigheder, der dog aldrig rigtig blev brugt. Skanseanlægget har været angrebet af svenskere i 1657 og senere i 1812 af englænderne, og det blev nedlagt som fæstningsværk i 1848. Jes Reiner Pedersen fortalte desuden, at de tyske styrker, der var i det gamle fæstningsanlæg i Hals under anden verdenskrig, rent faktisk først overgav sig 17. maj 1945. Efterfølgende gik turen langs Vendsyssels østkyst til Lyngså, hvor man fik eftermiddagskaffe på Smedegården. Efter kaffen besøgte man Lyngså Kirke, der sidste år blev 100 år. Kirken var i denne anledning blevet restaureret. Lyngså kirkes menighedsrådsformand fortalte om kirkens historie og restaureringsarbejdet. Kirken har efter restaureringen ikke en egentlig altertavle, men en glasmosaik og et lille krucifiks skabt af kunstneren Erik Heide. Efter kirkebesøget gik turen over Brønden, videre over Søheden, der kunne besigtiges fra bussen, tilbage til Arentsminde og Halvrimmen.