EMNER

Menigheden klarer selv rengøringen

Baptistmenighed har faste ugentlige rengøringshold og stor rengøringsdag hvert kvartal

SÆBY:Det kræver sparsommelighed at drive en lille frikirkemenighed Så i Sæby Baptistmenighed søger man at løse så mange af de praktiske opgaver som muligt ved hjælp fra frivillige fra menigheden. - Vi er nødt til at spare alle de steder, vi kan, for at få det hele til at løbe rundt. Og heldigvis kan vi i den forbindelse trække på en række frivillige medlemmer af menighede.De yder en stor indsats, som sparer os for betydelige beløb, fortæller formanden for Sæby Baptistmenigheds menighedsråd, Niels Ørvad. I går var der således ”store rengøringsdag”.Det er der en lørdag i hvert kvartal. Her klarer man en række større praktiske arbejder. I går blev kanstenen ved parkeringspladsen bag kirken således gravet op. De skal skiftes ud med beton. Samtlige pærer i kirken blev samtidig skiftet ud med energipærer.De har nu samme volum. Et medlem af menigheden havde skænket de mange pærer. Desuden blev der ryddet op i forskellige rum i kirkebygningen, ligesom bl.a. lysestager og altersølvet blev pudset. I alt var der mødte 10-12 af menighedens medlemmer op i går. Kun en tredjedel var mænd. De tog sig af det mere grove arbejde. Også den regelmæssige rengøring i Sæby Baptistkirke klares ved frivillig hjælp. Skiftende rengøringshold, der virker en måned ad gangen og består af kvinder, klarer den opgave ved en ugentlig rengøringsdag. For nogle år siden oplevede Sæby Baptistmenighed næsten konstant medlemstilbagegang. Nedgangen synes nu stoppet. - De sidste fire-fem år har menigheden talt godt 80 medlemmer, fortæller Niels Ørvad.