Menigheder tog afsked med deres præst

Steen Rughave holdt afskedsgudstjeneste i Østervrå og Torslev Kirker

ØSTERVRÅ:Menigheden i Østervrå og Torslev Sogne var mødt talstærkt op til søndagens afskedsgudstjenester med deres præst gennem syv år. Pastor Steen Rughave indsættes næste søndag i sit nye embede som sognepræst i Grove, Simmelkær og Ilskov sogne nord for Herning. Steen Rughave holdt afskedsgudstjenester først i Østervrå og derefter i Torslev Kirke. Begge steder var mange medlemmer fra de to kirkers menigheder mødt frem for at tage afsked med deres præst og hans familie. I Torslev Kirke deltog også medlemmer fra Skæve Menighed, hvor pastor Steen Rughave også har virket, som afløser for pastor Michael K. Nissen. I dagens prædiken tog Steen Rughave udgangspunkt i evangelisten Markus 2. kapitel vers 14-22. Efter prædiken rettede Steen Rughave en stor tak til alle for den tid, han har fået lov til at være præst i området. Et embede der har været hans første, og som han betegnede som en spændende og god tid. Endvidere takkede han for det rum, menighederne har givet både ham og hans familie i mange anledninger. Samtidig lovede han, at både han og hans familie mange gange fremover vil vende tilbage over Limfjordens vande til et dejligt sted. Efter gudstjenesten tog menigheden uden for kirken en bevægende afsked med præsten og hans familie. I forbindelse med afskeden havde de to menighedsråd arrangeret en afskedsreception i Thorshøj Selskaber, hvor godt 100 personer havde meldt sig til på forhånd. Embedet i Østervrå og Torslev passes indtil videre af pastor Michael K. Nissen fra Skæve Sogn og pastor Susanne Hostrup Holst, som vil dele arbejdet i mellem sig. Blandt andet vil de begge to tage del i konfirmandundervisningen. ÅB