EMNER

Menighedsråd har konstitueret sig

Sct. Catharinæ Menighedsråd i Hjørring har på et menighedsrådsmøde for nylig konstitueret sig.

Og det er sket således: Formand Jørgen Lind Thomsen, næstformand Marie-Louise Bonde Larsen, kirkeværge Bjarne Bonne Nielsen, kasserer Lis Konnerup, kontaktperson (personale) Susanne Bagger, formand for Kirke- og præstegårdsudvalget Børge E. Thomsen, formand for kirkegårdsudvalget Keld Christensen, formand for menighedsplejen Asbjørn Lynggaard Pedersen og formand for valgbestyrelsen Susanne Bagger.