EMNER

Menighedsråd klar til valget

} VALG: Efter orienteringsmødet i onsdags på Ullits skole ser det ud til, at der igen bliver tre arbejdsdygtige menighedsråd i Ullits, Foulum og Svingelbjerg sogne. Og kommer der ikke flere lister til inden den 28. spetember, så det disse tre lister, der kommer til at danne de nye råd fra første søndag i advent og de næste fire år. Ud af de 18 medlemmer var der fire der havde besluttet at stoppe i rådene. I Ullits var det parcelist Poul Sørensen, Søkbæk, der er flyttet til Farsø og gårdejer Ove Rieks-Pedersen, der vil bruge sin tid på skolebestyrelsesarbejdet. I stedet blev gårdejer Niels Peder Byrjalsen, Søkbæk og gårdejer Eva Rieks-Pedersen de nye ansigter i rådet, der i øvrigt består af kendte : Hanne Bøgelund, Inger Friis Jørgensen, Kirsten Madsen & Finn Due-Hansen. I Foulum var det gårdejer Annette Vorre Sørensen, der gik, og som blev erstattet af sekretær Hanne Kaldahl, der sammen med Marie Hyldgaard, Kjeld Nøhr Birthe Byrjalsen, Magne Nøhr nu danner det nye råd. I Svingelbjerg var det Lisbeth Nør, der gik ud af menighedsrådsarbejde efter tyve år, og hun blev erstattet af lærer Anita Wirenfeldt. Hun kommer til sidde i rådet sammen med Thorkild Nielsen, Ane Marie Jørgensen, Anders Lassen, Else Marie Drost og Bodil Nygaard.