EMNER

Menighedsråd konstitueret

} OVERLADE: Det nye menighedsråd for Overlade sogn har konstitueret sig og ser således ud: Formand Kersti Rold Christensen. Næstformand Poul Vadsholt. Kasserer: Niels Jørn Støvring. Kirkeværge: Christian Ulstrup Jensen. Kontaktperson: Kersti Rold Christensen. Præstegårdsudvalg; Kaja Nielsen, Pia Jensen og Christian Ulstrup Jensen. Kirke- og kirkegårdsudvalg: Ole Skriver Andersen, Poul Vadsholt og Pia Jensen. Valgbestyrelse: Kersti Rold Christensen, Poul Vadsholt og Niels Jørn Støvring. Sekretær: Kaja Nielsen. Underskriftberettigede: Kersti Rold Christensen og Niels Jørn Støvring - suppleant Poul Vadsholt. Medlem af FDFs bestyrelse: Pia Jensen.