EMNER

Menighedsråd protesterer imod kirkelukninger

Forslaget om at tage ti københavnske kirker ud af drift bliver mødt med kraftig modstand fra menighedsrådene i en række af de sogne, som er berørt af forslaget. Selv om stiftsrådet i Københavns Stift, som fremlagde forslaget tidligere på sommeren, argumenterer med, at det er tvingende økonomiske årsager, der ligger bag forslaget, og at sammenlægninger af sogne kan frigøre økonomiske og personalemæssige ressourcer, der i stedet kan bruges til nye initiativer og aktiviteter i sognene, så kniber det gevaldigt med forståelsen ude i sognene. I det nyeste nummer af Københavns Stiftstidende protesterer otte menighedsrådsformænd over forslaget. - Hvorfor det lige er Absalons Kirke, der er peget på, står vi uforstående overfor. Vi er det sogn, der har flest procent medlemmer af folkekirken på Vesterbro, skriver menighedsrådsformand, Henriette Holst. - Vi vil kæmpe for at bevare kirken. Flere har direkte udtrykt, at de vil være hjemløse, hvis kirken lukker, skriver rådsformand i Samuels Kirke, Anne Marie Frandsen. Ifølge biskoppen over Københavns Stift, Erik Norman Svendsen, er der tale om en nødvendig tilpasning. - Hvis vi skal have råd til i de kommende år at tage nye initiativer i sogne og provstier og også bygge ny kirke i Ørestaden, uden at kirkeskatten stiger, er det uomgængeligt, at vi justerer den kirkelige struktur i de gamle boligområder, hvor der i dag er betydeligt færre beboere og langt færre medlemmer end dengang, kirkerne blev bygget, siger biskoppen. Det er da heller ikke alle de lukningstruede kirker, der er protesterer. For menighedsrådet i Sct. Andreas Kirke er det ikke en skræmmende tanke at blive lagt ind under Vor Frue Kirkes Sogn. Men man er imod, at kirken skal bruges til verdslige formål. Forslaget om sognesammenlægninger i København er sendt til høring hos menighedsrådene og provstiudvalgene indtil 15. oktober, hvorefter stiftsrådet vil lave en endelig indstilling til biskoppen./ritzau/