Retspleje

Menighedsråd stævnes

3F trækker menighedsrådet i Vadum i retten - sagen anses for at være principiel.

3F trækker menighedsrådet i Vadum i retten - sagen anses for at være principiel. Arkivfoto

3F trækker menighedsrådet i Vadum i retten - sagen anses for at være principiel. Arkivfoto

Fronterne er trukket skarpt op mellem fagforbundet 3F og menighedsrådet ved Vadum Kirke. Fagforbundet kritiserer menighedsrådet for at have skilt sig af med en gravermedhjælper og i stedet ansætte to fleksjobbere. 3F mener, at sagen er principiel og har skrevet til LO og indstillet til et fællesmøde med Personalestyrelsen - skridtet før Arbejdsretten. - Det er grotesk og rendyrket spekulation, mener Hanne Gram, forhandlingssekretær i 3F’s offentlige gruppe. Samtidig varsler hun en stævning mod menigheds-rådet om selve opsigelsen. Menighedsrådet havde nemlig hverken varslet eller begrundet opsigelsen. Ifølge 3F klare overtrædelser af reglerne. Flere hænder Men menighedsrådet føler sig på sikker grund. Graveren var tidsbestemt ansat, og var som sådan ikke automatisk sikret ansættelse. - Hvis det andet var tilfældet, ville jeg give 3F fuldstændig ret, men gravermedhjælperne skulle nyansættes hver gang, siger Christian Lichon Clausen, medlem af menighedsrådet i Vadum med ansvar for aftalen. Med ansættelsen af to fleksjobbere har menighedsrådet fået flere hænder til rådighed i det daglige. Tidligere var der to gravermedhjælpere i tidsbestemte ansættelser fra 1. april til 1. december. Menighedsrådet meddelte i februar den ene af gravermedhjælperne - en mand på 66 år - at han ikke ville blive ansat efter vinter. I stedet er lønkronerne flyttet rundt, så den anden gravermedhjælper nu er ansat for hele året og dertil kommer ansættelsen af de to fleksjobbere, som hver har 12 timers arbejde om ugen. Resten af deres løn betales af det offentlige. Opbakning til menighedsråd Desuden er der en fastansat graver ved kirken. - Før var graveren helt alene om at klare de praktiske opgaver om vinteren, så han skulle på arbejde til alle gudstjenester, begravelser og bryllupper, og det er ikke rimeligt at byde en ansat, som også har krav på et familieliv, forklarer Christian Lichon Clausen. Graverne hjælper blandt andet med at tage imod kirkegængere, dele salmebøger ud, gå præsten til hånde og en række andre opgaver. I Aalborg Kommunes Virksomhedscenter siger leder Kirsten Hein, at ansættelsen af fleksjobberne er sket i overensstemmelse med reglerne. - Der er ikke krav om merbeskæftigelse, når vi taler om fleksjob. En arbejdsgiver kan sådan set udnytte sit budget, som han vil. Så har man lyst til at konvertere en fuldtidsstilling til to fleksjob, så har man ret til det. Den fortolkning er Hanne Gram fra 3F dog ikke enig i. Hun mener, at menighedsrådet handler i strid med det sociale kapitel i den statslige overenskomst. - Det er rigtigt, at der ik- ke er krav om merbeskæftigelse, men der skal være et naturligt forhold mellem ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte, og det er der ikke her, siger Hanne Gram. I hendes regnskabsbog tæller graveren ikke med, fordi han leder arbejdet for de andre.