EMNER

Menighedsråd vil gerne lægges sammen

Menigheden i Klim, Vust og Thorup sogne skal stemme om fælles menighedsråd

KLIM:Det kan i nogle sogne være svært at finde egnede og villige emner, når der skal være valg til menighedsrådet. I Klim Sogn har det været et problem ved de seneste tre valg, og det har det nuværende menighedsråd taget konsekvensen af. - Vi er enige om, at søge en sammenlægning med menighedsrådene for Vust og Thorup sogne, fortæller menighedsrådet formand Dorthe Nielsen, Klim. Der er enighed de tre menighedsråd imellem, at en fusion kunne være godt. De har derfor besluttet at spørge menighedens medlemmer. - Det sker onsdag 7. juni ved et valg i alle tre menighedsråd. Vi holder valgmødet på samme tid, forklarer Dorthe Nielsen. Siger de tre menigheder ja til at lægges sammen, vil det ske i forbindelse med det næste menighedsrådsvalg i efteråret 2009 med virkning fra kirkeårets begyndelse den første søndag i advent. - Hvis vi derimod får et nej, vil vi tage det som udtryk for, at der er seks nye klar til at overtage opgaverne, når der er valg i 2009, konstaterer Dorthe Nielsen. Enkelte steder i landet har menighedsråd valgt at gå sammen. Det er bl.a. sket i nabosognene mod vest, Øsløs, Vesløs og Arup sogne.