Sæby

Mening i galskaben?

Hvis man er tørstig eller rygetrængende, skal man åbenbart selv møde op! Jeg støtter fuldt ud den lov som tilskriver, at man ikke må sælge hverken spiritus eller cigaretter til unge under 16 år, men det afstedkommer et problem. Denne søndag har jeg, på vegne af en gæst, bedt min søn om at hente en pakke cigaretter på benzintanken Shell. Da jeg vidste, at der muligvis var problemer med dette køb, gav jeg min søn en fuldmagt med. Derudover blev jeg i tvivl om rigtigheden i handlen og valgte at ringe derover for at konfimere korrektheden i, at han gerne måtte købe denne pakke cigaretter! Men det var ikke nok. Han blev sendt hjem med uforrettet sag. Man kan sige at nu har systemet sejret, men på den anden side kan man også sige, at en gammel 80-årig mand/kvinde ikke kan, med diverse tiltag, sende sit barnebarn ned for at hente en pibe tobak eller en flaskefuld øl til søndagsfrokosten! Forhåbenligt har købmanden ikke nogen under 16 år til at køre varer ud. Lars Munch Frederiksen, Peder Munks vej 42, Sæby