Meningerne delte om adgangsforbud

Byrådet skal drøfte en fælles holdning til unges adgang til diskoteker

BRØNDERSLEV:Meningerne er delte, forud for byrådsmødet i Brønderslev onsdag, hvor der skal diskuteres adgangsbegrænsning til diskoteker. Økonomiudvalget har drøftet spørgsmålet, og her er der tre forskellige meninger. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) og Hardy Haukrogh (V) går ind for, at unge under 16 år efter klokken 24 ikke har adgang til eller må opholde sig i lokaler, der har 05-bevilling. Arne M. Jensen (S) og Lene Hansen (S) har den holdning, at der skal være uændret praksis - altså som i dag, hvor grænsen er 18 år. Karsten Frederiksen (K) går ind for politimester Poul Nørgaards oprindelige forslag, hvor der er adgangsforbud for unge under 18 år efter klokken 24 i 05-restauranter. Borgmestrene i Hjørring Politikreds har sammen med politimester Poul Nørgaard og politiinspektør Kurt Bech-Madsen drøftet mulighederne for at nå frem til en enig opfattelse af, hvorledes unges adgang til restaurationer reguleres. Borgmestrene er - med baggrund i oplæg til frivillig aftale med restauratørerne med 05-bevilling i Løkken-Vrå Kommune - enige om, at der indstilles til de respektive byråd, at unge under 16 år ikke efter klokken 24 har adgang til eller må opholde sig i lokaler, der har 05-bevilling. Det samlede byråd skal nu se på spørgsmålet.