Gymnasiale uddannelser

Meningitis på Fjerrritslev Gymnasium

På Fjerritslev Gymnasium holder de unge øje med hinanden i disse dage. I forrige uge blev en 19-årig elev hasteindlagt med diagnosen smitsom meningitis.

Den 19-årige havde om fredagen klaget over, at han havde det dårligt. Det lignede influenza, men om lørdagen fik den 19-årige det så dårligt, at hans forældre besluttede at ringe til alarmcentralen. Den 19-årige mand blev med politieskorte kørt til Aalborg for at blive indlagt på intensiv afdeling. Embedslægen kontaktede rektor Per Beck umiddelbart efter indlæggelsen, for at dikre optimal information: {{-------------------------------- LYD: 2204 MENINGITIS TIL WEB TID: 01:18 UD : ----------------------------------}} På Fjerritslev Gymnasium skabte oplysningerne uro mandag i sidste uge, men med embedslægens hjælp kunne rektor Per Beck informere klassekammeraterne om den 19-åriges tilstand og hvilke forholdsregler, de skulle tage. Plakater og pjecer er uddelt på skolen. Efter Per Becks oplysninger vil et evt. nyt udbrud af sygdommen opstå i løbet af 14 dage, og det betyder, at faren er drevet over på fredag. Ingen har hidtil udvist symptomer, hvilket ifølge embedslægen ikke er unormalt. Det kan være et enkeltstående tilfælde. Den 19-årige elev, der fik konstateret sygdommen, er kommet hjem igen.