Meningsfuld

MODGANG:Alle mennesker drømmer om medgang hele livet, men må også acceptere, at modgangen kommer, om man vil det eller ej i form af for eksempel uundgåelige sygdomme eller dødsfald, der indebærer smerte og sorg. Det er svært at finde nogen mening, hvis ikke kapellanen i min seneste roman, Kapellanens dagbog" udtrykker den visdom, at han har den erfaring, at stor modgang i livet kan gøre det lettere at modtage og give. Dette kan være meningsbærende og måske udvikle næstekærligheden. Et pludseligt psykisk sammenbrud kan virke som en modgang, der er svær at finde mening i, fordi den tilsyneladende ingen mening har og derfor kan være svær for andre at forstå i at give og modtage. Først i en fælles accept opstår meningen. Isolation erstattes af gensidighed og respekt, så man kan gå ikke udstødningens og den afstandtagendes vej, men følge næstekærlighedens instinkt. Det forstærker meningen.