Bortførelser

Meningsmåling under lavmål

Analyseinstituttet Megafon har lavet en meningsmåling om danskernes holdning til tortur for TV 2 Nyhederne.

"En stor andel af danskerne er villige til at se bort fra internationale konventioner om behandling af krigsfanger, hvis der skønnes at være et højere mål med det", skriver Megafon. Et højere mål? Helt ærligt, den måde, undersøgelsen bruges på, er under lavmål. På et tyndt grundlag konkluderer Megafon, at "villigheden til at omgås internationale konventioner stiger i takt med alvoren i de opridsede scenarier". Megafon spørger, om folk kan acceptere en række forhørsmetoder, som for den almindelige dansker må siges at være ret abstrakte. Ordet tortur nævnes ikke. Ingen internationale konventioner omtales i spørgsmålene. Som baggrund for forhørsmetoderne giver Megafon til gengæld nogle rædselsscenarier: Hvis danske soldater er bortført som gidsler, hvis danske soldater har pålidelige informationer om et forestående angreb, eller hvis der er pålidelige oplysninger om flykapring med henblik på terror. Tanken om at blive udsat for en gidseltagning, et terrorangreb eller et militært angreb kan sætte nogle følelser i gang hos os alle. Vi bliver bange. Til gengæld er det de færreste, der kan sætte sig ind, hvor forfærdeligt det kan være for en tilfangetagen at blive anbragt i "ubekvemme stillinger", tiltalt med "hårde/nedsættende ord", "truet med at slå", "truet med våben", "truet med lang fængselsstraf", "truet på livet". I Det Internationale Rehabiliteringsråd for Torturfore (IRCT) ved vi, at mennesker bliver ødelagt for livet af sådan en behandling, og at det også påvirker deres børns liv for altid. Hvis det altså er i forbindelse med tortur. Så er der tale om en forbrydelse i henhold til FN's Konvention mod Tortur. Men man kan jo også sidde ubekvemt i en dårlig kontorstol. Så er det nærmere en sag for Arbejdstilsynet. Undersøgelsen siger intet om danskernes villighed til at omgå de internationale konventioner eller deres holdning til tortur. Den fortæller blot, at danskerne er almindelige mennesker, som er bange for at blive udsat for vold. Hvad de danske soldater angår, så gælder hverken hævntørst eller angst som nogen gyldig undskyldning, hvis de bryder konventionerne. De skal være uddannet til at arbejde under det pres og under hensyntagen til de konventioner, der gælder. Det kan man ikke forlange af det repræsentative udsnit af den danske befolkning, som Megafon har spurgt. Derfor er meningsmålingens konklusioner er under lavmål.