menneskehandel

FN definerer menneskehandel som det at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Ifølge den amerikanske regerings officielle vurdering krydser mellem 600.000 og 800.000 mennesker hvert år landegrænser som ofre for menneskehandel. Dertil kommer millioner af mennesker, der er ofre i deres egne lande. Fire ud af fem er kvinder eller piger.