Menneskeligt at fejle - og at indrømme det

Læserbrev

MAUL-SAGEN:Næst efter jernbanedriften er kønsdriften det vanskeligste at styre. Nogenlunde sådan udtalte en folketingsmand for mange år siden. I Vesthimmerland har vi ingen problemer med at styre jernbanedriften, men kønsdriften ¿. I den tidligere Farsø Kommune var der ofte sager som fremkaldte smilet hos borgerne i nabokommunerne. Farsø Kommune er nu en del af det vesthimmerlandske fællesskab og som borger i Vesthimmerlands Kommune, havde jeg da håbet, at sådanne presse populære personsager i en ny større kommune blev behandlet med klogskab, ærbødighed og pietet og ikke, som i den tidligere Farsø Kommune, hvor man næsten troede det var noget man i lokalområdet nød og behagede sig over at pressen dagligt kunne skrive om. Set fra sidelinjen er Kåre Maul sagen fra Strandby absolut ikke nogen pryd for Vesthimmerlands Kommune. Sagen må vel medføre spekulationer og hovedbrud hos ansvarlige embedsmænd og politikere. De ansvarlige har i hvert fald ikke på overbevisende måde sandsynliggjort over for offentligheden og pressen, at beslutningen om afskedigelsen er truffet på et rigtigt grundlag. Det bør vægte meget tungt, at skoleleder Kåre Maul tilsyneladende har fuld opbakning fra skolens personale, forældre kredsen og borgerne i Strandby. Nu har en venstrepolitiker, Albert Veggerby Andersen udtalt, at afskedigelsen af skolelederen under alle omstændigheder bør effektueres, også selv om en professor undersøgelse efterfølgende måske igen frikender skolelederen. Som borger i kommunen må man uundgåeligt spørge, hvilke andre personer Albert Veggerby Andersen så efterfølgende mener - så også bør afskediges. Ansvaret for en ineffektiv og fejlagtig sagsbehandling i kommunen bør vel placeres et eller andet sted? For det er vel ikke sådan tilfældet, at lokalpolitikerne er begyndt, at administrere kommunen? Afskedigelsen af skoleleder Kåre Maul er/var måske korrekt. Men er der efterfølgende fremkommet oplysninger, der burde ændre ved fyringsgrundlaget, bør de ansvarlige embedsmænd og politikere ikke være så ¿små mennesker¿ ikke at turde indrømme, at en eventuel tidligere truffet beslutning ikke var korrekt. Kun personer der aldrig laver noget - begår ingen fejl. Borgmester Jens Lauritzen har tilsyneladende også helt fejlbedømt de negative konsekvenser sagen har for kommunen, borgmesterens engagement i sagen, har i hvert fald set udefra været meget begrænset. En dygtig borgmester havde ikke ladet denne sag komme så langt.