Lokalpolitik

Menneskeligt hensyn

FREDERIKSHAVN:Borgmester Erik Sørensen mener, at kommunen i forbindelse med overdragelse af Møllehuset til et anpartsselskab har handlet tro mod de ønsker, byrådets medlemmer udtrykte i forbindelse med sagsbehandlingen. - Vi har forsøgt at skabe rammerne for en udvikling, der kan sikre Bansgsbo-området et attraktiv Møllehus også i årene fremover. - Det er sket i erkendelse af, at kommunen ikke selv har mulighederne for at løfte investeringsopgaverne, siger Erik Sørensen. Han understreger, at den planlægningstid, som også kommunen selv kan føle er lidt langstrakt er acceptabel, fordi den tager afsæt i det, han kalder, det menneskelige ehnsyn. - Jeg er kommunens repræsentant i ansparsselskabet og har derfor tavshedspligt. - Men kommunen fordrede at renoveringsopgaven blev løftet rimelig hurtigt. Det er et rummeligt begreb, men jeg regner med, at projektet vil kunne iværksættes i løbet af næste år, siger borgmesteren. Han ønsker ikke at kommentere yderligere om forholdet mellem anpartsselskabet og Anton Hansen.