EMNER

Menneskene bør komme før pengene

ØKONOMI:Et af de væsentligste temaer i finanslovsdebatten var anvendelsen af 2,8 mia. kr., der stammer fra lukningen af et skattehul. Oppositionen fremlagde sin plan for anvendelse af pengene, mens regeringspartierne skød den i sænk og krævede pengene tilbage til erhvervslivet via en sænkning af selskabsskatten. VK' argumenter var, at virksomhedernes konkurrenceevne skal forbedres, idet Danmark ellers vil miste arbejdspladser til udlandet. Hvorfor holder regeringens argumenter vand? Det gør de først og fremmest, fordi de borgerlige partier fra 1983 indførte frie kapitalbevægelser i Danmark. Derfor sætter pengene dagsordenen, og derfor er danske politikere bundet på hænder og fødder. De er nødt til at tilpasse sig pengenes dagsorden. Det er i sandhed et drevet kunstgreb først at fastsætte rammerne for politik og derefter argumentere ved at henvise til de selv samme rammer. Desværre er der langt mellem oppositionspolitikere, der vover at stille spørgsmålstegn ved disse rammer. Det er vigtigt at være bevidst om, at økonomiens indretning er skabt af mennesker. Der findes ingen økonomisk naturlov. Det er op til mennesker at indrette økonomien anderledes. Mennesker bør komme før pengene.